Opravy v oblasti jadrovo energetických zariadení

Oprava tlakovej nádoby jadrového reaktora  
 
Cieľom opravy tlakovej nádoby jadrového reaktora typu VVER 440 bola obnova funkčnosti poškodených tesniacich drážok nádoby reaktora, ako aj tesniacej plochy veka reaktora. Oprava bola realizovaná tak, že pôvodné poškodené drážky po rozšírení trieskovým obrábaním boli vyplnené návarom. Nové drážky boli vyrobené mechanickým opracovaním navarenej vrstvy.
Disponujeme potrebnými certifikátmi a odborne vzdelaným personálom pre činnosti v oblasti jadrovej energetiky.
 
Kontakt:
Ing. Tomáš Fodrek, 02/ 68 262 130, fodrek.tomas@pzvar.sk

 

Fotogaléria k produktu: 
Oprava tesniacich plôch deliacej roviny tlakovej nádoby jadrového reaktora
Proces zvárania deliacej roviny tlakovej nádoby jadrového reaktora
Jednoúčelové zváracie zariadenie PZ UZK - TIG pre opravu deliacej roviny jadrového reaktora
Jednoúčelové naváracie zariadenie pre opravu deliacej roviny parogenerátora