Expertné činnosti

  • Návrhy a technologické postupy pre špeciálne technológie zvárania
  • Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti špeciálnych technológií
  • Dozorná a garančná činnosť pri výrobe zváraných konštrukcií
Kontakt:
Ing. Daniel Dřímal, PhD., 02/ 38 262 115, drimal.daniel@pzvar.sk