Ponuka zváračskej školy

Základné kurzy zvárania, doškolenie a preskúšanie z bezpečnostných ustanovení zváračov podľa STN 05 0705: 
  • ZK111-1, ZK111-21, ZK111-6, ZK111-8, ZK311-1, ZK141-8, ZK141-21, ZK141-1, ZK135-1, ZK135-8, ZK135-21.
Zaškolenia na:
  • obsluhu plameňového zváracieho zariadenia ZP311-1-8,
  • obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia ZP111-1-8, ZP135-1,8, ZP141-1,8.

Prípravné kurzy pre skúšku zváračov, predĺženie platnosti certifikátov (periodické skúšky) zváračov s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606-1, STN EN ISO 13585, STN EN ISO 14732 alebo STN EN 13067.

Prípadné ďalšie kurzy a skúšky po individuálnej dohode.

Kurzy sú realizované aj mimo zváračskej školy, t. j. mimo Bratislavy priamo v priestoroch zákazníka, pričom musí byť dodržaná podmienka prítomnosti inštruktora zvárania zváračskej školy č. 300.

 

Kurzy realizujeme aj mimo Bratislavy, priamo vo Vašej firme (min.5 účastníkov kurzu). 

 
 
Kontaktná osoba:

Ing. Marek Dermek, PhD., 02/ 68 262 204, 0915 939 520, dermek.marek@pzvar.sk