QR kód - nový bezpečnostný prvok certifikátov PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava Vám oznamuje, že od 27.1.2017 vydáva certifikáty zváračov (norma STN EN ISO 9606-1) a certifikáty spájkovačov (norma STN EN ISO 13585) doplnené o QR kód.

Zosnímaním QR kódu zobrazeného na certifikáte zvárača, resp. spájkovača sa otvorí webová stránka PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava, kde si záujemca môže overiť pravdivosť základných údajov uvedených na certifikáte.

Certifikačný orgán sa takýmto spôsobom snaží uľahčiť zodpovedným pracovníkom a zamestnávateľom prvotnú kontrolu pravosti certifikátu a predchádzať tým plagiátorstvu.

V prípade pochybností alebo prípadných otázok, kontaktujte pracovníkov certifikačného orgánu.