PZVAR MEETING 2017

PZVAR MEETING 2017
 
Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT,
Certifikačný orgán systémov kvality,
Certifikačný orgán pre výrobky,
Skúšobná organizácia č. 10
 
Vás pozývajú
 
na pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl a odborných pracovníkov firiem pôsobiacich v oblasti zvárania.
 
10. – 11.10. 2017
Miesto konania: HOTEL TURIEC****
 
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Soviarová, PhD., tel. 02 68262 220