Kontrola zvarových spojov kapilárnou a ultrazvukovou metódou - seminár

seminar_pozvanka_2.png